Painekyllästetyn puun terveyshaitat: 7 tärkeää tietoa

Miksi puun kyllästäminen on riskialtista?

Puun kyllästämisessä käytetään usein erilaisia kemikaaleja, jotka voivat olla riskialttiita sekä ihmiselle että ympäristölle. Nämä aineet antavat puulle tarvittavan suojan mikrobeja, sieniä ja tuholaisia vastaan, pidentäen näin ollen puun käyttöikää. Tämä toimenpide ei kuitenkaan ole riskitön – ympäristö ja ihmiset voivat altistua näille kemikaaleille puunkäsittelyn aikana tai myöhemmin, kun kyllästetty puu joutuu kosketuksiin sateen, tuulen tai auringon kanssa.

Toinen huoli tulee silloin, kun kyllästettyä puuta ei enää käytetä tai se tulee tiensä päähän. Puun hävittäminen voi olla monimutkaista ja se voi johtaa vaarallisten kemikaalien päästämiseen luontoon, jos sitä ei tehdä oikein. Lisäksi, jos kyllästettyä puuta poltetaan, syntyvä tuhka ja savu voivat olla erittäin myrkyllisiä. Joten on tärkeää tietää, miksi puun kyllästäminen on riskialtista ja miten kyllästetyt puut voidaan käsitellä turvallisesti.

Mitä aineita käytetään puun kyllästämisessä?

Puun kyllästämiseen käytettävät aineet vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppiseen puuhun niitä sovelletaan ja mitä suojauksen tasoa halutaan. Yleisesti ottaen kyllästämisaineet voidaan jakaa kolmeen luokkaan: vesiliukoiset, öljyliukoiset ja kreosootti. Vesiliukoiset aineet, kuten kupari, boori ja sinkki, ovat yleisimpiä ja ne tarjoavat laajan suojan sientä, hyönteisiä ja lahoamista vastaan.

Öljyliukoisia aineita käytetään usein kovempien puulajien, kuten tammen tai mahongin, kyllästämiseen. Ne tunkeutuvat puun syvempiin kerroksiin tarjoten erinomaisen suojan sään aiheuttamia vaurioita vastaan. Kreosootti on kolmas kyllästämisaineiden luokka, jota käytetään pääasiassa teollisissa sovelluksissa rautateiden ja pylväiden kyllästämiseen. Tämä musta, hiilipohjainen aine antaa erittäin kestävän suojan ulkoisille tekijöille, kuten kosteudelle ja hyönteisille.

Kuinka kyllästetty puu voi vaikuttaa ihmisten terveyteen?

Käsittelyssä käytetyt kemikaalit voivat olla haitallisia ihmisille. Esimerkiksi kromattu kupariarsenaatti, jota on aiemmin käytetty puun kyllästämisessä, on luokiteltu karsinogeeniksi, joka voi aiheuttaa syöpää pitkäaikaisessa altistumisessa. Toiset kyllästysaineet voivat aiheuttaa iho- tai silmäoireita, ja joitakin voidaan hengittää sisään, mikä voi johtaa hengitysteiden ärsytykseen tai pahempaan.

Monet haitat liittyvät kuitenkin suoraan altistumisen määrään ja kestoon. Lyhytaikaisen ja rajoitetun altistumisen myötä riskit ovat yleensä pienet. Tarvitaan toistuvaa tai jatkuvaa altistumista suhteellisen suurille kemikaalipitoisuuksille, jotta seuraukset ovat vakavia. On tärkeää huomauttaa, että nykyään käytetyt puun kyllästysaineet on valittu ottaen huomioon niiden turvallisuuden ihmisille.

Miten kyllästetty puu vaikuttaa sisäilmaan?

Kyllästetty puu sisältää erilaisia kemikaaleja, jotka voivat haihtua ilmaan ajan myötä. Tämä voi johtaa sisäilman laadun heikkenemiseen, etenkin pienissä tiloissa, joissa ilma ei liiku paljon. Tällaisia ovat esimerkiksi pienet huoneet, varastot tai mökit. Tämä voi olla erityisen vaarallista ihmisille, jotka viettävät paljon aikaa näissä tiloissa.

Kodin sisäilmaan päässeet kemikaalit voivat aiheuttaa monenlaisia oireita, kuten päänsärkyä, ärsytystä hengitysteissä tai allergisia reaktioita. Tämä johtuu siitä, että kyllästetty puu sisältää usein herkistäviä aineita. Siksi onkin tärkeää valita huolella, missä kyllästettyä puuta käytetään sisätiloissa.

Millaisia oireita kyllästetystä puusta voi seurata?

Kyllästetyn puun käyttö lisääntyneessä määrin voi johtaa ajan myötä erilaisiin oireisiin, etenkin jos altistuminen tapahtuu pitkäaikaisesti. Nämä oireet voivat vaihdella henkilöstä toiseen, mutta yleisimpiin kuuluvat esimerkiksi päänsärky, hengitysvaikeudet, ihoärsytys ja jopa pahimmillaan myrkytysoireita. Oireet voivat olla lieviä tai vakavia riippuen altistumisesta ja yksilön yleisestä terveydentilasta.

Oireet voivat näkyä melko nopeasti, mutta joissakin tapauksissa ne voivat kestää jonkin aikaa ilmestyäkseen. Itse asiassa, monissa tapauksissa oireet voivat olla niin epämääräisiä, että niitä ei heti yhdistetä kyllästettyyn puuhun. Se onkin yksi suurimmista haasteista kyllästetyn puun terveysvaikutusten tunnistamisessa, koska diagnoosi voi olla monimutkainen ja vaatii asiantuntevaa arviointia.

Kuinka kyllästetty puu voi vaikuttaa eläimiin ja luontoon?

Kyllästetyn puun vaikutukset eläimiin ja luontoon ovat usein huolestuttavia. Puun kyllästämisessä käytetään useita kemikaaleja, jotka voivat hajota ja kulkeutua ympäristöön sateiden voimasta. Luonnon oirekuvassa näkee, miten epäorgaaniset yhdisteet saattavat häiritä maaperän bakteerikantoja tai kutistaa hyönteispopulaatioita.

Luonnossa käytetty kyllästetty puu saattaa myös houkutella eläimiä syömään sitä, mikä johtaa myrkytykseen. Niippa nappa, esimerkiksi, linnut voivat kerätä puunsirut pesänrakennusmateriaaliksi ja sitä kautta altistaa pesyeensä kemikaaleille. Ei olekaan vaikea nähdä, kuinka laaja-alaiset vaikutukset kyllästetyllä puulla on eläimiin ja luontoon.

Miten välttää altistuminen kyllästetyn puun haitoille?

Välttääksesi altistumisen kyllästetyn puun haitoille, omaksu hyväksi useita ennaltaehkäiseviä toimia. Ensinnäkin, aina kun käsittelet kyllästettyä puuta, on tärkeää käyttää asianmukaisia suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, suojalaseja ja käsineitä. Lisäksi, varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta mahdolliset kemialliset höyryt eivät keräänny suljettuun tilaan.

Toiseksi, kun rakennat tai remontoit mitä tahansa kyllästetystä puusta, kuten terassia tai aidan, on tärkeää välttää palojen, sahanpurun tai muiden jätteiden hengittämistä tai niiden joutumista suoraan iholle. Rakennusjätteet tulee kerätä huolellisesti ja hävittää turvallisesti, eikä niitä saa koskaan jättää maahan tai luontoon, missä ne voivat aiheuttaa haittaa.

Miten käsitellä ja hävittää kyllästettyä puuta turvallisesti?

Kyllästetyn puun käsittely ja hävittäminen on asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Ensimmäisenä sääntönä on täydellinen suojautuminen – käsineiden, suojalasien ja hengityssuojaimen käyttäminen on ehdottoman tärkeää. Toiseksi, on tärkeää käyttää tarkoitukseen suunniteltuja työkaluja ja -menetelmiä. Kaikki kyllästetyn puun pöly on pidettävä hallinnassa ja sen leviämistä on estettävä.

Hävittäminen on myös tärkeä osa prosessia. Kyllästettyä puuta ei koskaan pidä polttaa avotulella tai kotipihassa, koska sen polttaminen aiheuttaa myrkyllisiä kaasuja. Sen sijaan, se tulee toimittaa asianmukaiselle jäteasemalle, jossa se käsitellään ja hävitetään turvallisesti. Ympäristöystävällisyys on avainasemassa – meidän on huolehdittava paitsi omasta turvallisuudestamme, myös ympäristöstä.

Piditko artikkelista? Jaa ystävälle!

Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä
Jaa Linkedinissä
Jaa Whatsapissa